تصویر موجود نیست

Prince

10
1

آلبومهای Prince

Prince Discography

فول آلبوم Prince

آهنگهای Prince

PrinceWhen Doves Cry

دانلود آهنگ Prince - When Doves Cry

PrinceU Got the Look (Long Look)

دانلود آهنگ Prince - U Got the Look (Long Look)

PrinceSign O the Times

دانلود آهنگ Prince - Sign O' the Times

PrinceI Wanna Be Your Lover

دانلود آهنگ Prince - I Wanna Be Your Lover

Prince1999

دانلود آهنگ Prince - 1999

PrinceLets Go Crazy

دانلود آهنگ Prince - Let's Go Crazy

PrinceI Would Die 4 U

دانلود آهنگ Prince - I Would Die 4 U

PrinceRaspberry Beret

دانلود آهنگ Prince - Raspberry Beret

PrinceLittle Red Corvette

دانلود آهنگ Prince - Little Red Corvette

PrincePurple Rain

دانلود آهنگ Prince - Purple Rain