تصویر موجود نیست

Giuseppe Tartini

3

آهنگهای Giuseppe Tartini

Giuseppe TartiniViolin Concerto Allegro

دانلود آهنگ Giuseppe Tartini - Violin Concerto Allegro

Giuseppe TartiniAllegro Assai

دانلود آهنگ Giuseppe Tartini - Allegro Assai

Giuseppe TartiniThe Devils Trill Larghetto Affettuoso

Giuseppe Tartini - The Devil's Trill Larghetto Affettuoso