میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمی

74
4

میثم ابراهیمی متولد ۸ شهریور ۱۳۶۴ در تهران، خواننده است. در رشته موسیقی فوق دیپلم و در رشته مدیریت فرهنگی لیسانس دارد می گوید از کودکی می خواندم، یادم است در گروه های سرود عضو بودم، گروه سرود تواشیح و گاهی هم در هیئت ها می خواندم آن موقع کلاس موسیقی به صورت الان نبود زیاد هم به موسیقی بها داده نمیشد.
این خواننده جوان پاپ، تیتراژهای متعددی را برای برنامه های تلویزیونی و سریال های تلویزونی خوانده است.
برنامه ها:
1. “خانه فیروزه ای” (87 الی 89) – شبکه سه سیما
2. “امروز هنوز تموم نشده” (سه فصل) – شبکه اول سیما
3. “خانه مهر” – شبکه جهانی جام جم
سریال ها:
1. دردسرهای عظیم – سال 1393 – شبکه سه سیما (آهنگ چشمامو بستم)
2. سر به راه – نوروز 94 – (آهنگ عشق)

instagram

آهنگهای میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمیشال سیاه

انلود آهنگ میثم ابراهیمی شال سیاه

میثم ابراهیمیشدی عشقم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی شدی عشقم

میثم ابراهیمییکی باشه (گیتار)

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یکی باشه (گیتار)

میثم ابراهیمیشب خوره

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی شب خوره

میثم ابراهیمیآهو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی آهو

میثم ابراهیمیگردنبند (ورژن گیتار)

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی گردنبند (ورژن گیتار)

میثم ابراهیمیلالایی عشق

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی لالایی عشق

میثم ابراهیمیعلاقه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی علاقه

میثم ابراهیمیلبخند عروسکی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی لبخند عروسکی

میثم ابراهیمیدوست دارمت

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دوست دارمت

میثم ابراهیمیتو کی بودی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی تو کی بودی

میثم ابراهیمیسر به راه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی سر به راه

میثم ابراهیمیدیگه خسته ام

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دیگه خسته ام

میثم ابراهیمیتو و من

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی تو و من

میثم ابراهیمیمیزنه باد

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی میزنه باد

میثم ابراهیمیجونو دلم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی جونو دلم

میثم ابراهیمییادته

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یادته

میثم ابراهیمیباب دلمی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی باب دلمی

میثم ابراهیمیحس تو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی حس تو

میثم ابراهیمیجان جان

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی جان جان

میثم ابراهیمیجون و دل (ریمیکس)

دانلود ریمیکس آهنگ میثم ابراهیمی علاقه

میثم ابراهیمیتگرگ

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی تگرگ

میثم ابراهیمیتو نباشی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی تو نباشی

میثم ابراهیمیواسه تو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی واسه تو

میثم ابراهیمییه جور خاص

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یه جور خاص

میثم ابراهیمییه ثانیه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یه ثانیه

میثم ابراهیمینگاه تو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی نگاه تو

میثم ابراهیمیعاشقت شدم (ورژن جدید)

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی عاشقت شدم (ورژن جدید)

میثم ابراهیمییادگاری

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یادگاری

میثم ابراهیمییکی باشه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یکی باشه

میثم ابراهیمیچی شد که عوض شدی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی چی شد که عوض شدی

میثم ابراهیمیزود گذشت

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی زود گذشت

میثم ابراهیمیستاره بارون

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی ستاره بارون

میثم ابراهیمیبی قرارم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی بی قرارم

میثم ابراهیمیحالیش نمیشه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی حالیش نمیشه

میثم ابراهیمیاونم رفت

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی اونم رفت

میثم ابراهیمیروزای خوشگل

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی روزای خوشگل

میثم ابراهیمیتوهم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی توهم

میثم ابراهیمیگردنبند

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی - گردنبند

محمد علیزادهخستم

دانلود آهنگ محمد علیزاده خستم

میثم ابراهیمینفس عمیق

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی نفس عمیق

میثم ابراهیمیریکاوری

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی ریکاوری

میثم ابراهیمینفس عمیق (ریمیکس)

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی نفس عمیق

میثم ابراهیمیسلامتی

میثم ابراهیمی - سلامتی

میثم ابراهیمیخواهش

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی خواهش

میثم ابراهیمیگل رز

میثم ابراهیمی - گل رز

میثم ابراهیمیجدایی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی جدایی

میثم ابراهیمیکوچه سرد

میثم ابراهیمی - کوچه سرد

میثم ابراهیمییادته (زنده)

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یادته (زنده)

میثم ابراهیمیدلمو میدم بهت

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دلمو میدم بهت

میثم ابراهیمیخاطره

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی خاطره

میثم ابراهیمیقلاب

میثم ابراهیمی - قلاب

میثم ابراهیمیحالا حالا

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی حالا حالا

میثم ابراهیمیجامون عوض

میثم ابراهیمی - جامون عوض

میثم ابراهیمییه دندم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یه دندم

میثم ابراهیمیخودت بگو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی خودت بگو

میثم ابراهیمیخواب

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی خواب

میثم ابراهیمیدیگه نیستم (ریمیکس)

میثم ابراهیمی - دیگه نیستم (ریمیکس)

میثم ابراهیمیغم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی غم

میثم ابراهیمیکی مثه منه

میثم ابراهیمی - کی مثه منه

میثم ابراهیمیدلبری تو

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دلبری تو

میثم ابراهیمیدیگه نیستی

میثم ابراهیمی - دیگه نیستی

میثم ابراهیمیعروسک

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی عروسک

میثم ابراهیمیهوای دلیه

میثم ابراهیمی - هوای دلیه

میثم ابراهیمیدستمو بگیر

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دستمو بگیر

میثم ابراهیمیبی دلیل

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی بی دلیل

میثم ابراهیمیمعلومه کجایی

میثم ابراهیمی - معلومه کجایی

میثم ابراهیمیعکس

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی عکس

میثم ابراهیمینوازش

میثم ابراهیمی - نوازش

میثم ابراهیمیمیخوامت

میثم ابراهیمی - میخوامت

میثم ابراهیمیسنگدل

میثم ابراهیمی - سنگدل

میثم ابراهیمیعشق جذاب

میثم ابراهیمی - عشق جذاب

پازل بند میثم ابراهیمینارنجی

دانلود آهنگ پازل بند و میثم ابراهیمی نارنجی

میثم ابراهیمیHappy 98

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی Happy 98

موزیک ویدیوهای میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمیمیزنه باد (ویدیو)

دانلود موزیک ویدیو میثم ابراهیمی میزنه باد

میثم ابراهیمییه دندم (ویدیو)

دانلود موزیک ویدیو میثم ابراهیمی یه دندم

میثم ابراهیمیجون و دلم (ویدیو)

دانلود موزیک ویدیو میثم ابراهیمی جون و دلم

میثم ابراهیمییادته - زنده (ویدیو)

موزیک ویدیو میثم ابراهیمی یادته (زنده)