سامان جلیلی

سامان جلیلی

61
2

سامان جلیلی زاده روز ۳ مرداد ۱۳۷۰ متولد کرج و اصالتا شمالی (مازندران بابل ) است. ملیت ایرانی و پیشه خواننده سبک پاپ می باشد و در حدود ۱۸۵ سانتی‌متر قد دارد.

وی از نوجوانی علاقه زیادی به خوانندگی داشته و از ۱۶ سالگی گیتار زدن را شروع کرده و با تشویقی که از سمت خانواده و دوستان داشته تصمیم گرفته این کار را به صورت جدی و حرفه ای دنبال کند.

ملودی تلافی اولین کاری است که از سامان جلیلی پخش شد. دانشجوی انصرافی رشته ی معماری دانشگاه آزاد واحد ایت ا… آملی بوده است. در حال حاضر خانواده اش در جزیره کیش زندگی می کنند.

او خواننده سبک پاپ اهل ایران است که پس از انتشار زیرزمینی آثارش در ایران اولین آلبوم رسمیش با نام پرتگاه در ۵ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شد.

instagram

آهنگهای سامان جلیلی

سامان جلیلیخدایی

دانلود آهنگ سامان جلیلی خدایی

سامان جلیلینگم برات

دانلود آهنگ سامان جلیلی نگم برات

سامان جلیلیبخند

دانلود آهنگ سامان جلیلی بخند

سامان جلیلیآروم جون

دانلود آهنگ سامان جلیلی آروم جون

سامان جلیلیهوس

دانلود آهنگ سامان جلیلی هوس

سامان جلیلیخوشگلا

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشگلا

سامان جلیلیساقی

دانلود آهنگ سامان جلیلی ساقی

سامان جلیلیرفیق نیمه راه

دانلود آهنگ سامان جلیلی رفیق نیمه راه

سامان جلیلییکی به دو

دانلود آهنگ سامان جلیلی یکی به دو

سامان جلیلیتورو دوست دارم

دانلود آهنگ سامان جلیلی تورو دوست دارم

سامان جلیلیهوای خونه

دانلود آهنگ سامان جلیلی هوای خونه

سامان جلیلییواشکی

دانلود آهنگ سامان جلیلی یواشکی

سامان جلیلیخوشبختی

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشبختی

سامان جلیلیعشق

دانلود آهنگ سامان جلیلی عشق

سامان جلیلیتشویش

دانلود آهنگ سامان جلیلی تشویش

سامان جلیلیدیوار

دانلود آهنگ سامان جلیلی دیوار

سامان جلیلیسر به راه

دانلود آهنگ سامان جلیلی سر به راه

سامان جلیلیکوه

دانلود آهنگ سامان جلیلی کوه

سامان جلیلیپناه

دانلود آهنگ سامان جلیلی پناه

سامان جلیلیمگه داریم

دانلود آهنگ سامان جلیلی مگه داریم

سامان جلیلیترس

دانلود آهنگ سامان جلیلی ترس

سامان جلیلیقاتل

دانلود آهنگ سامان جلیلی قاتل

سامان جلیلیلجباز

دانلود آهنگ سامان جلیلی لجباز

سامان جلیلیاینه عادتم

دانلود آهنگ سامان جلیلی اینه عادتم

سامان جلیلیقبول کن

دانلود آهنگ سامان جلیلی قبول کن

سامان جلیلیمعبد

دانلود آهنگ سامان جلیلی معبد

سامان جلیلیکافر

دانلود آهنگ سامان جلیلی کافر

سامان جلیلیجذاب

دانلود آهنگ سامان جلیلی جذاب

سامان جلیلیفال

دانلود آهنگ سامان جلیلی فال

سامان جلیلیتقاص

دانلود آهنگ سامان جلیلی تقاص

سامان جلیلیکور

دانلود آهنگ سامان جلیلی - کور

سامان جلیلینازک نارنجی

دانلود آهنگ سامان جلیلی - نازک نارنجی

سامان جلیلینامه

Saman Jalili - Nameh

سامان جلیلیایستادم

دانلود آهنگ سامان جلیلی ایستادم

سامان جلیلیقدم بزن

دانلود آهنگ سامان جلیلی قدم بزن

سامان جلیلیدرد

سامان جلیلی - درد (پی اس ان موزیک)

سامان جلیلیحس آرامش

دانلود آهنگ سامان جلیلی حس آرامش

سامان جلیلیدنیا

سامان جلیلی - دنیا

سامان جلیلیبازنده

دانلود آهنگ سامان جلیلی بازنده

سامان جلیلیخاص

سامان جلیلی - خاص

سامان جلیلیتو دلی

دانلود آهنگ سامان جلیلی تو دلی

سامان جلیلیحال خراب این روزات

دانلود آهنگ سامان جلیلی حال خراب این روزات

سامان جلیلیدیوونه

دانلود آهنگ سامان جلیلی دیوونه

سامان جلیلیبارون

دانلود آهنگ سامان جلیلی بارون

سامان جلیلینشد که نشد

سامان جلیلی - نشد که نشد

سامان جلیلیتپش

دانلود آهنگ سامان جلیلی تپش

سامان جلیلیمن و تو

دانلود آهنگ سامان جلیلی من و تو

سامان جلیلیجاده

دانلود آهنگ سامان جلیلی جاده

سامان جلیلیچتر

سامان جلیلی - چتر

سامان جلیلیحیف

دانلود آهنگ سامان جلیلی حیف

سامان جلیلیفوق العاده

دانلود آهنگ سامان جلیلی فوق العاده

سامان جلیلیجنون

سامان جلیلی - جنون

سامان جلیلیآزادی

سامان جلیلی - آزادی

سامان جلیلیدنبال من نگرد

سامان جلیلی - دنبال من نگرد

سامان جلیلیقلب تو

دانلود آهنگ سامان جلیلی قلب تو

سامان جلیلیطرفدار

سامان جلیلی - طرفدار

سامان جلیلیدست خط

دانلود آهنگ سامان جلیلی دست خط

سامان جلیلیبهونه

دانلود آهنگ سامان جلیلی بهونه

سامان جلیلیآخرین نفس

دانلود آهنگ سامان آخرین نفس

سامان جلیلیبینظیر

سامان جلیلی - بینظیر

سامان جلیلیپس من چی

سامان جلیلی - پس من چی

موزیک ویدیوهای سامان جلیلی

سامان جلیلیتیک تاک (ویدیو)

موزیک ویدیو سامان جلیلی تیک تاک

سامان جلیلیعاشقتم (ویدیو)

دانلود موزیک ویدیو سامان جلیلی عاشقتم