تصویر موجود نیست

سالار عقیلی

13

آهنگهای سالار عقیلی

Salar AghiliEshgh Baziche Tamasha

سالار عقیلی - عشق بازیچه تماشا

سالار عقیلیسفیر عشق

سالار عقیلی - سفیر عشق

سالار عقیلینگار بی وفا

سالار عقیلی - نگار بی وفا

سالار عقیلیققنوس

سالار عقیلی - ققنوس

سالار عقیلیسپید و سیاه

سالار عقیلی - سپید یا سیاه

سالار عقیلیهوای تو

سالار عقیلی - هوای تو

سالار عقیلی و کیوان ساکتبی تو

سالار عقیلی و کیوان ساکت - بی تو

سالار عقیلیاینکه دلتنگ توام

سالار عقیلی - اینکه دلتنگ توام

سالار عقیلیدلبسته شدم

Salar Aghili - Delbaste Shodam

سالار عقیلیمادر

سالار عقیلی - مادر

سالار عقیلیریشه در خاک

سالار عقیلی - ریشه در خاک

سالار عقیلیوارش

سالار عقیلی - وارش

سالار عقیلیمی ترسم

سالار عقیلی - می ترسم