Dr.Dre – Still D.R.E
صفحه اصلی آهنگ خارجی Dr.Dre – Still D.R.E
0
Yeah, n***a, I'm still f*****g with ya
آره هنوز دارم سر به سرتون میزارم
Still waters run deep
هنوزم دود از کُنده بلند میشه
Still Snoop Dogg and D-R-E, '99 n***a
هنوزم اسنوپ داگ و د.ر.ه، سال 1999
Guess who's back
حدس بزن کی برگشته
Still doing that s**t, huh, Dre?
هنوزم کارمون همونه آره دره؟
(Oh for sho', check me out)
اوه حتما، منو داشته باش

It's still Dre Day n***a, AK n***a
هنوزم کارمون مثل روزای قدیمه
Though I've grown a lot, can't keep it home a lot
با اینکه خیلی رشد کردم نمیتونم توی خونه قدیمیم بمونم

‘Cause when I frequent the spots that I'm known to rock
چون وقتی تو جاهایی که میشناسنم میرم و میام
You hear the bass from the truck when I'm on the block
وقتی من تو محلم تو صدای بِیس کارامو از وانت میشنوی

Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off
خانوما هم باهامن ولی بدخواها میگن که دره اُفت کرده
How, n***a? My last album was The Chronic
چطور آخه سیاه؟ وقتی آخرین آلبومم کرانیک بوده

They want to know if he still got it
میخوان بدونن که هنوز مثل قبله یا نه
They say rap's changed, they wanna know how I feel about it
میگن رپ عوض شده، میخوان بدونن من راجع به این داستان چه حسی دارم


(If you ain't up on thangs)
اگه اوضاعو نمیدونی
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game
داکتر دره اسممه و از این بازی جلوترم

Still puffin' my leaves
هنوز برگامو دود میکنم
Still f**k with the beats, still not lovin' police
هنوزم با بیت ها ور میرم، هنوزم از پلیس خوشم نمیاد

Still rock my khakis with a cuff and a crease
هنوزم شلوارای خاکیمو با تای لب پاچه و خط اتو میپوشم
Still got love for the streets, reppin' 213 (for life)
هنوزم عاشق خیابونام، کد 213 رو نشون میدم


Still the beats bang, still doing my thang
هنوزم بیتام میترکونن، هنوزم دارم کارمو میکنم
Since I left ain't too much changed, still…
از وقتی که رفتم اوضاع اونقد تغییر نکرده، هنوز…

I'm representing for them gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست


I'm representing for them gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست

Since the last time you heard from me I lost some friends
از آخرین باری که صدامو شنیدین چنتا از دوستامو از دست دادم
Well, hell, me and Snoop, we dippin' again
خوب، به جهنم من و اسنوپ دوباره با همیم

Kept my ear to the streets
گوشامو به خیابون سپردم
Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week
با امینم قرارداد بستم و اونم سه بار پلاتنیُم کرد و داره هفته ای 50000 نسخه آلبوم میفروشه


Still, I stay close to the heat
هنوز، اسلحمو نزدیک به خودم نگه میدارم
And even when I was close to defeat, I rose to my feet
و با اینکه نزدیک به شکست بودم بازم روی پاهام ایستادم


My life's like a soundtrack I wrote to the beat
زندگیم مثل یه آلبومه که روی بیت نوشتمش
Treat rap like Cali weed; I smoke 'til I sleep
با رپ مثل علف کالیفرنیایی برخورد میکنم، اونقدر میکشم تا خوابم ببره

Wake up in the A.M., compose a beat
صبح زود بیدار میشم، یه بیت رو تنظیم میکنم
I bring the fire 'til you're soaking in your seat
آتیش کارام جوریه که تو رو سر جات خیس عرق میکنه

It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth
شانسی هم نیس، امتحانشو پس داده، من خود حقیقتم
Since Turn Out the Lights from the World Class Wreckin Cru
از زمان آهنگ چراغارو خاموش کن از گروه وُرد کلَس رکین کرو


I'm still at it, after-mathematics
هنوزم تو کارشم، افترمت پولساز
In the home of drive-bys and ak-matics
توی خونه تیراندازی از توی ماشین و کلاشنیکوف


Swap meets, sticky green, and bad traffic
سواپ میت، ماریجوانا و ترافیک بد
I dip through

I'm representing for them
gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست

I'm representing for them gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست

It ain't nothing but more hot shit
چیزی جز آهنگای داغ دیگه نیس
Another classic CD for y'all to vibe with
یه آلبوم کلاسیک دیگه برا همتون تا باهاش فاز بگیرین

Whether you're cooling on the corner with your fly b***h
چه در حال خوشگذرونی با یه دختر توپ یجایی تو محل باشی
Laid back in the shack, play this track
چه تو خونت لم داده باشی این ترکو پخش کن

I'm representing for the gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still (Hittin' them corners on the lo-lo's, girl)
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

I'll break your neck, damn near put your face in your lap
گردنتو خورد میکنم جوری که سرت توی پاچت بیفته
Niggas try to be the king, but the ace is back
سیاها سعی میکنن تک شاه این بازی باشن ولی آس برگشته

(So if you ain't up on thangs)
اگه اوضاعو نمیدونی
Dr. Dre be the name, still running the game
داکتر دره اسممه و از این بازی جلوترم

Still, got it wrapped like a mummy
هنوز، مثل یه مومیایی پیچوندمش و جمعش کردم
Still ain't trippin', love to see young blacks get money
هنوزم تو جَو نمیرم، عاشق دیدن اینم که سیاهای جوون پول درارن

Spend time out the hood, take they moms out the hood
بیرون محله هاشون وقت بگذرونن و ماماناشونو از اون محله ها در بیارن
Hit my boys off with jobs, no more living hard
بچه هارو از سر کاراشون در میارم، زندگی سخت بسشونه


Barbeques every day, driving fancy cars
هر روز باربیکیو و ماشینای لوکس روندن
Still gon' get mine regardless
بدون توجه به اینا من هنوز سهممو میگیرم

I'm representing for them gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست

I'm representing for them gangstas all across the world
هنوزم نماینده همه گنگسترای دنیام
Still hittin' them corners in them lo-lo's, girl
هنوزم به محله های قدیمی با ماشینای کف خوابم سر میزنم دختر

(Still taking my time to perfect the beat
هنوزم روی بیت ها وقت میزارم تا عالی بشن
And I still got love for the streets, it's the D-R-E)
و هنوزم عاشق خیابونام، اسمم د.ر.ه ست

Right back up in ya m*********n' a**
صاف برگشتیم بالای سرتون عوضیا
9-5 plus four pennies! Add that s**t up
9 و 5 با چهار جمعشون کنین با هم

D-R-E right back up on top of thangs
دره برگشته بالا تر از همه
Smoke some with your dogg
یکم با رفیقت دود کن!

No stress, no seeds, no stems, no sticks!
بدون علف بد، بدون دونه، بدون ساقه
Some of that real sticky icky icky
به جاش ازون وید های چسبناک خوب

آهنگ خارجیپیشنهادیرپهیپ هاپ 2020-05-10 0 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX