دانلود آهنگ رضا صادقی پاییز + متن ترانه
صفحه اصلی آهنگ ایرانی دانلود آهنگ رضا صادقی پاییز + متن ترانه
0
متن آهنگ پاییز از رضا صادقی
از پی اس ان موزیک Psnmusic

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﻝ ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺁﻣﯿﺰ

ﺩﯾﺪﯼ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﻗﻠﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺍﺩ

ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ…

ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻏﺮﺑﺘﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﯼ

ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ

ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ

ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭼﺘﺮﺵ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ

ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻏﺮﺑﺘﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﯼ

ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ

ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ

ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭼﺘﺮﺵ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ

ﺑﮕﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ

ﺑﮕﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ

ﭘﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﻭ ﻋﮑﺴﻮ ﺷﻌﺮﻭ ﻣﻮﺯﯾﮑﻪ

ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻏﺮﺑﺘﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﯼ

ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ

ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ

ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭼﺘﺮﺵ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ
آهنگ ایرانی 2021-06-15 0 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX