دانلود آهنگ Tyler Childers – Rustin’ In The Rain
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Tyler Childers – Rustin’ In The Rain
0

Rustin' In The Rain

Tyler Childers Tyler Childers

متن آهنگ Tyler Childers - Rustin' In The Rain

I have gee'd and haw'd
Myself into a tizzy
I am yearning for the turning
In the most peculiar way
Blame it on my jeans
Caked in tenant farming
But I can't stand for idle hands
As the hours waste away
Let your love light shine
Don't ya hide it 'neath no bushel, baby
Take 'at wick to task
And work me all night 'neath the flame
I am yours to use
And I sure wish you would use me
Do not let my heart just fall apart
Rustin' in the rain
I'm a hillside plow
Working one way then the other
I don't run around in circles
I work right on up the side
Startin' at the foot
Going past the shoulder
'Til the sweat erodes
And the whole hill slides
Let your love light shine
Don't ya hide it 'neath no bushel, baby
Take 'at wick to task
And work me all night 'neath the flame
I am yours to use
And I sure wish you would use me
Do not let my heart just fall apart
Rustin' in the rain
I have gee'd and haw'd
For you and it sure suits me
I am pawing with impatience
At the thought of tracin' chains
I have grit my bit
Right in half from just a-thinkin'
Of gettin' hunkered down
Tryin' to get up through the hames
Let your love light shine
Don't ya hide it 'neath no bushel, baby
Take 'at wick to task
And work me all night 'neath the flame
I am yours to use
And I sure wish you would use me
Do not let my heart just fall apart
Rustin' in the rain
Do not let my heart just fall apart
Rustin' in the rain

* ترجمه فارسی ماشینی *

خودم رو به دیوانگی کشوندم
دارم تو یه حس عجیب و غریب می‌سوزم
این احساس رو به جنس جینم نسبت می‌دم
که آغشته به خاک کشاورزی اجاره‌ایه
ولی نمی‌تونم بیکار بشینم
در حالی که ساعت‌ها می‌گذرن
بذار نور عشقت بدرخشه
پنهانش نکن زیر هیچ بوشه‌ای، عزیزم
این فتیله رو به کار بگیر
و تمام شب من رو زیر شعله کار کن
من برای استفاده تو هستم
و واقعاً آرزو دارم که منو استفاده کنی
نذار قلبم فرو بریزه
و زیر باران زنگ بزنه
من یه شخم‌زن روی تپه‌ام
که یه راه رو می‌رم بعد اون یکی رو
من دور خودم نمی‌چرخم
مستقیم از طرف تپه کار می‌کنم
از پایین شروع می‌کنم
تا به شانه‌ها می‌رسم
تا وقتی عرق بریزه
و کل تپه سر بخوره
بذار نور عشقت بدرخشه
پنهانش نکن زیر هیچ بوشه‌ای، عزیزم
این فتیله رو به کار بگیر
و تمام شب من رو زیر شعله کار کن
من برای استفاده تو هستم
و واقعاً آرزو دارم که منو استفاده کنی
نذار قلبم فرو بریزه
و زیر باران زنگ بزنه
برای تو دیوانه شدم و این واقعاً به من میاد
با بی‌صبری دارم خاک می‌کنم
به فکر رد کردن زنجیرها
با فکر کردن دهنم رو تا نصفه خوردم
از اینکه خم بشم
و سعی کنم از هیمز عبور کنم
بذار نور عشقت بدرخشه
پنهانش نکن زیر هیچ بوشه‌ای، عزیزم
این فتیله رو به کار بگیر
و تمام شب من رو زیر شعله کار کن
من برای استفاده تو هستم
و واقعاً آرزو دارم که منو استفاده کنی
نذار قلبم فرو بریزه
و زیر باران زنگ بزنه
نذار قلبم فرو بریزه
و زیر باران زنگ بزنه
آهنگ خارجیترجمه فارسیکانتری 2024-06-23 2 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX