دانلود آهنگ Steve Aoki – Drive
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Steve Aoki – Drive
0
متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ
Steve Aoki - Drive (feat. KIDDO)

Don't stop for the red light
برای چراغ قرمز توقف نکن

I'm down for it all night
من برای تمام شب آماده‌ام

I know the magic ain't lost
می‌دانم که جادو از دست نرفته است

Stayin' up till the sunrise
بیدار ماندن تا طلوع خورشید

I'm here on the west side
من اینجا در سمت غرب هستم

I'm here for the whole ride
من برای کل مسیر اینجا هستم

I know the magic ain't lost
می‌دانم که جادو از دست نرفته است

Stayin' up till you come by
بیدار ماندن تا زمانی که تو بیایی

I need your love
به عشقت نیاز دارم

My mind's made up
تصمیمم را گرفته‌ام

I need your love
به عشقت نیاز دارم

Why don't you take your car and...
چرا ماشینت را برنمی‌داری و...

Drive to me, drive to me
به سمت من بیا، به سمت من بیا

Don't wait for your head to doubt it
منتظر نشو تا ذهنت شک کند

Pull up to my body, baby
به بدن من نزدیک شو، عزیزم

Drive, drive, drive, drive
بیا، بیا، بیا، بیا

Drive to me, drive to me
به سمت من بیا، به سمت من بیا

Don't wait for my heart to doubt it
منتظر نشو تا دلم شک کند

Pull up to my body, baby
به بدن من نزدیک شو، عزیزم

Drive, drive, drive, drive
بیا، بیا، بیا، بیا

Lonely
تنها

Kinda missing you and I
یک کمی دلم برای تو و خودم تنگ شده

Tell me
به من بگو

Do you too from time to time?
آیا تو هم گاه‌به‌گاه چنین احساسی داری؟

'Cause I can't sleep
چون نمی‌توانم بخوابم

Will you come over tonight?
آیا امشب پیشم می‌آیی؟

Hurry
عجله کن

Cuz right now
چون همین حالا

I need your love
به عشقت نیاز دارم

My mind's made up
تصمیمم را گرفته‌ام

I need your love
به عشقت نیاز دارم

Why don't you take your car and...
چرا ماشینت را برنمی‌داری و...

Drive to me, drive to me
به سمت من بیا، به سمت من بیا

Don't wait for your head to doubt it
منتظر نشو تا ذهنت شک کند

Pull up to my body, baby
به بدن من نزدیک شو، عزیزم

Drive, drive, drive, drive
بیا، بیا، بیا، بیا

Drive to me, drive to me
به سمت من بیا، به سمت من بیا

Don't wait for my heart to doubt it
منتظر نشو تا دلم شک کند

Pull up to my body, baby
به بدن من نزدیک شو، عزیزم

Drive, drive, drive, drive
بیا، بیا، بیا، بیا
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX