دانلود آهنگ Journey – Someday Soon + ترجمه فارسی
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Journey – Someday Soon + ترجمه فارسی
0

Someday Soon

Journey Journey

متن آهنگ Journey - Someday Soon

Someday soon, someday soon
Seasons were made for the change
You will be there
Just like the night to the day without a care
The dark goes before the dawn
Open up your eyes
Someday soon
Ooo, there'll be a better day
And someday soon
Yes, it's not too far away
Someday soon
Oo yeah, with open skies
And someday soon
All we can do is try
The cloudiest day comes around
You will be there
All of the feelin's you've found, without a care
So my friends, you take a look
Don't you look too far
Someday soon
Oo yeah, with open skies
And someday soon
All we can do is try
Someday, someday, someday soon
Someday, someday soon
Someday, someday soon
Someday soon
Someday soon
Someday soon

* ترجمه فارسی ماشینی *

روزی به زودی، روزی به زودی
فصل‌ها برای تغییر ساخته شده‌اند
تو آنجا خواهی بود
مثل شب به روز بدون هیچ نگرانی
تاریکی قبل از سپیده‌دم می‌رود
چشمانت را باز کن
روزی به زودی
اوه، روز بهتری خواهد آمد
و روزی به زودی
بله، خیلی دور نیست
روزی به زودی
اوه بله، با آسمان‌های باز
و روزی به زودی
همه‌ی کاری که می‌توانیم انجام دهیم تلاش کردن است
ابری‌ترین روز هم می‌آید
تو آنجا خواهی بود
همه‌ی احساساتی که پیدا کرده‌ای، بدون هیچ نگرانی
پس دوستان من، نگاهی بیندازید
خیلی دور را نگاه نکنید
روزی به زودی
اوه بله، با آسمان‌های باز
و روزی به زودی
همه‌ی کاری که می‌توانیم انجام دهیم تلاش کردن است
روزی، روزی، روزی به زودی
روزی، روزی به زودی
روزی، روزی به زودی
روزی به زودی
روزی به زودی
روزی به زودی
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX