دانلود آهنگ Jauz & Nevve – Chains
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Jauz & Nevve – Chains
0
متن و ترجمه فارسی آهنگ
Jauz & Nevve - Chains

We've been rolling
ما در حال حرکت بوده‌ایم

We've been wasting time
ما وقت تلف کرده‌ایم

I'm controlling
من کنترل می‌کنم

In the night sublimes
در شب‌های دلپذیر

Dark and far as true
تاریک و به اندازه حقیقت دور

And reflecting lights
و انعکاس نورها

Give myself to you
خودم را به تو می‌سپارم

I wanna lose my mind
می‌خواهم عقلم را از دست بدهم

No one else can love me like you do
هیچ کس دیگری نمی‌تواند مثل تو مرا دوست داشته باشد

Your lips, they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

Your lips, they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند

We've been rolling
ما در حال حرکت بوده‌ایم

We've been wasting time
ما وقت تلف کرده‌ایم

I'm controlling
من کنترل می‌کنم

In the night sublimes
در شب‌های دلپذیر

Dark and far as true
تاریک و به اندازه حقیقت دور

And reflecting lights
و انعکاس نورها

Give myself to you
خودم را به تو می‌سپارم

I wanna lose my mind
می‌خواهم عقلم را از دست بدهم

No one else can love me like you do
هیچ کس دیگری نمی‌تواند مثل تو مرا دوست داشته باشد

Your lips, they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند

Your lips, they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند

Don't wanna lose my mind
نمی‌خواهم عقلم را از دست بدهم

No one else can love me like you do
هیچ کس دیگری نمی‌تواند مثل تو مرا دوست داشته باشد

Your lips they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

Your lips they whisper, tell you something true
لب‌هایت نجوا می‌کنند، چیزی راستین به تو می‌گویند

These chains won't hold me down
این زنجیرها نمی‌توانند مرا پایین نگه دارند
آهنگ خارجیترپترجمه فارسی 2024-07-01 2 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX