دانلود آهنگ Jason Ross – No Tomorrow
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Jason Ross – No Tomorrow
0
متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ
Jason Ross - No Tomorrow

You and I
من و تو

Guess I could live in a dream and it finally came true
فکر کنم می‌توانستم در یک رویا زندگی کنم و بالاخره به حقیقت پیوست

Every night
هر شب

I wonder what my life will look like without you
فکر می‌کنم زندگی‌ام بدون تو چگونه خواهد بود

Don't know where I'll be
نمی‌دانم کجا خواهم بود

If you never found me
اگر هرگز مرا پیدا نمی‌کردی

I can't fall asleep
نمی‌توانم بخوابم

I'm just lying wide awake
فقط بیدار دراز کشیده‌ام

Reminiscing my own memories
به خاطرات خودم فکر می‌کنم

We were apart, lost in the dark
ما جدا بودیم، در تاریکی گم شده بودیم

I used to feel so hollow
احساس می‌کردم خیلی تهی هستم

But now we're alight
اما حالا ما روشنیم

Like stars in the sky
مثل ستارگان در آسمان

Wherever you go, I'll follow
هر جا که بروی، من دنبالت می‌آیم

Just give me a side
فقط به من اشاره کن

I'll stay by your side
کنارت خواهم ماند

Make most of this time we borrow
بیشترین بهره را از این زمان قرض گرفته ببریم

Close your eyes and hold on tight
چشمانت را ببند و محکم بگیر

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Just give me a side
فقط به من اشاره کن

I'll stay by your side
کنارت خواهم ماند

Make the most of this time we borrow
بیشترین بهره را از این زمان قرض گرفته ببریم

Close your eyes and hold on tight
چشمانت را ببند و محکم بگیر

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Feel alive
احساس زنده بودن کن

Times moves a little slow with my arms around you
زمان کمی کند می‌گذرد وقتی دستانم دور تو هستند

Realize
درک کن

I finally found somebody I don't ever wanna lose
بالاخره کسی را پیدا کردم که هرگز نمی‌خواهم از دست بدهم

Don't know where I'll be
نمی‌دانم کجا خواهم بود

If you never found me
اگر هرگز مرا پیدا نمی‌کردی

I can't fall asleep
نمی‌توانم بخوابم

I'm just lying wide awake
فقط بیدار دراز کشیده‌ام

Reminiscing my own memories
به خاطرات خودم فکر می‌کنم

We were apart, lost in the dark
ما جدا بودیم، در تاریکی گم شده بودیم

I used to feel so hollow
احساس می‌کردم خیلی تهی هستم

But now we're alight
اما حالا ما روشنیم

Like stars in the sky
مثل ستارگان در آسمان

Wherever you go, I'll follow
هر جا که بروی، من دنبالت می‌آیم

Just give me a side
فقط به من اشاره کن

I'll stay by your side
کنارت خواهم ماند

Make the most of this time we borrow
بیشترین بهره را از این زمان قرض گرفته ببریم

Close your eyes and hold on tight
چشمانت را ببند و محکم بگیر

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد

Close your eyes and hold on tight
چشمانت را ببند و محکم بگیر

Let's live like there's no tomorrow
بیایید زندگی کنیم مثل اینکه فردایی وجود ندارد
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX