PSNMUSIC
دانلود آهنگ J. Cole – Neighbors
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ J. Cole – Neighbors
0

Neighbors

J. Cole J. Cole

I guess the neighbors think I'm sellin' dope, sellin' dope
حدس می‌زنم همسایه‌ها فکر می‌کنند که
دارم مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

Yeah the neighbors think I'm sellin' dope, sellin' dope
بله، همسایه‌ها فکر می‌کنند که دارم مواد می‌فروشم،
مواد می‌فروشم

Sellin' dope, sellin' dope, sellin' dope
مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

I don't want no picture with the president
من نمی‌خواهم هیچ عکسی با رئیس‌جمهور داشته باشم

I just wanna talk to the man
فقط می‌خواهم با مرد حرف بزنم

Speak for the boys in the bando
برای پسرهای در بندو صحبت کنم

And my nigga never walkin' again
و رفیقم دیگر هرگز راه نخواهد رفت

Apologized if I'm harpin' again
معذرت می‌خواهم اگر دوباره تکرار می‌کنم

I know these things happen often
می‌دانم این چیزها زیاد اتفاق می‌افتد

But I'm back on the scene
اما من دوباره برگشته‌ام

I was lost in a dream as I write this
هنگام نوشتن این، در یک رویا گم شده بودم

A teen down in Austin
یک نوجوان در آستین

I been buildin' me a house back home in the south Ma
در جنوب خانه‌ای برای خودم ساخته‌ام، مامان

Won't believe what it's costin'
نمی‌توانی باور کنی که چقدر هزینه برده است

And it's fit for a king, right?
و برای یک پادشاه مناسب است، درست است؟

Or a nigga that could sing
یا یک سیاه‌پوست که می‌تواند بخواند

And explain all the pain that it cost him
و تمام دردهایی که برایش هزینه داشت را توضیح دهد

My sixteen should've came with a coffin
شانزده سالگی من باید با یک تابوت می‌آمد

Fuck the fame and the fortune,
well, maybe not the fortune
گور بابای شهرت و ثروت، خوب، شاید نه ثروت

But one thing is for sure though, the fame is exhaustin'
اما یک چیز قطعی است، شهرت خسته‌کننده است

That's why I moved away, I needed privacy
به همین دلیل جابجا شدم، نیاز به حریم خصوصی داشتم

Surrounded by the trees and Ivy League
در محاصره درختان و دانشگاه‌های برتر

Students that's recruited highly
دانشجویانی که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند

Thinkin' you do you and I do me
فکر کن تو کار خودت را می‌کنی و من کار خودم را

Crib has got a big 'ol backyard
خانه‌ام یک حیاط بزرگ دارد

My niggas stand outside and pass cigars
رفقا بیرون ایستاده‌اند و سیگار رد و بدل می‌کنند

Filled with marijuana, laughin' hard
پر از ماری‌جوانا، و با صدای بلند می‌خندند

Thankful that they friend's a platinum star
سپاسگزار که دوستشان یک ستاره پلاتینی است

In the driveway there's no rapper cars
در راه‌ورودی هیچ ماشین رپر نیست

Just some shit to get from back and forth
فقط چند ماشین برای رفت و آمد

Just some shit to get from back and forth
فقط چند ماشین برای رفت و آمد

Welcome to the shelter, this is pure
به پناهگاه خوش آمدید، این خالص است

We'll help you if you've felt too insecure
کمکتان خواهیم کرد اگر احساس ناامنی کنید

To be the star you always knew you were
تا ستاره‌ای باشید که همیشه می‌دانستید هستید

Wait, I think police is at the door
صبر کن، فکر کنم پلیس دم در است

Okay, the neighbors think I'm sellin' dope
باشه، همسایه‌ها فکر می‌کنند دارم مواد می‌فروشم

Hm, I guess the neighbors think I'm sellin' dope sellin' dope
هم، حدس می‌زنم همسایه‌ها فکر می‌کنند
که دارم مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

The neighbors think I'm, neighbors think I'm
همسایه‌ها فکر می‌کنند که من،
همسایه‌ها فکر می‌کنند که من

I think the neighbors think I'm sellin' dope
(Don't follow me, don't follow me)
فکر می‌کنم همسایه‌ها فکر می‌کنند
دارم مواد می‌فروشم (دنبالم نیا، دنبالم نیا)

I guess the neighbors think I'm sellin' dope, sellin' dope
حدس می‌زنم همسایه‌ها فکر می‌کنند که
دارم مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

Sellin' dope, sellin' dope, sellin' dope
مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

Well motherfucker, I am
خب لعنتی، من هستم

Some things you can't escape
بعضی چیزها را نمی‌توانی فرار کنی

Death, taxes, NRA
مرگ، مالیات، انجمن ملی تفنگ

It's this society that make
این جامعه است که باعث می‌شود

Every nigga feel like a candidate
هر سیاه‌پوستی احساس کند یک نامزد است

For a Trayvon kinda fate
برای یک سرنوشت مانند تریوان

Even when your crib sit on a lake
حتی وقتی خانه‌ات کنار دریاچه است

Even when your plaques hang on a wall
حتی وقتی که لوح‌هایت بر دیوار آویزان است

Even when the president jam your tape
حتی وقتی که رئیس‌جمهور نوار تو را گوش می‌دهد

Took a little break just to annotate
یک وقفه کوچک گرفتم تا یادداشت کنم

How I feel, damn it's late
چطور احساس می‌کنم، لعنتی دیر شده است

I can't sleep 'cause I'm paranoid
نمی‌توانم بخوابم چون پارانوئید هستم

Black in a white man territory
سیاه در سرزمین مرد سفید

Cops bust in with the army guns
پلیس‌ها با اسلحه‌های نظامی حمله می‌کنند

No evidence of the harm we done
هیچ مدرکی از آسیبی که ما زده‌ایم نیست

Just a couple neighbors that assume we slang
فقط چند همسایه که فکر می‌کنند ما مواد می‌فروشیم

Only time they see us we be on the news in chains, damn
تنها وقتی ما را می‌بینند که در اخبار با زنجیر هستیم، لعنتی

Don't follow me, don't follow me
دنبالم نیا، دنبالم نیا

Don't follow me, don't follow me
دنبالم نیا، دنبالم نیا

Okay, the neighbors think I'm sellin' dope
باشه، همسایه‌ها فکر می‌کنند دارم مواد می‌فروشم

I guess the neighbors think I'm sellin' dope sellin' dope
حدس می‌زنم همسایه‌ها فکر می‌کنند که
دارم مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

The neighbors think I'm, neighbors think I'm
همسایه‌ها فکر می‌کنند که من، همسایه‌ها فکر می‌کنند که من

I think the neighbors think I'm sellin' dope
(Don't follow me, don't follow me)
فکر می‌کنم همسایه‌ها فکر می‌کنند دارم مواد می‌فروشم
(دنبالم نیا، دنبالم نیا)

I guess the neighbors think I'm sellin' dope, sellin' dope
حدس می‌زنم همسایه‌ها فکر می‌کنند که
دارم مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

Sellin' dope, sellin' dope, sellin' dope
مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم، مواد می‌فروشم

Well motherfucker, I am
خب لعنتی، من هستم

I am, I am, I am, I am
من هستم، من هستم، من هستم، من هستم

Well motherfucker I am
خب لعنتی، من هستم

I think the neighbors think I'm sellin' dope
فکر می‌کنم همسایه‌ها فکر می‌کنند دارم مواد می‌فروشم

I am, I am, I am
من هستم، من هستم، من هستم

Well motherfucker I am
خب لعنتی، من هستم

So much for integration
این همه برای ادغام

Don't know what I was thinkin'
نمی‌دانم چه فکری می‌کردم

I'm movin' back to Southside
دارم به ساید جنوبی برمی‌گردم

So much for integration
این همه برای ادغام

Don't know what I was thinkin'
نمی‌دانم چه فکری می‌کردم

I'm movin' back to Southside
دارم به ساید جنوبی برمی‌گردم
آهنگ خارجیترجمه فارسیرپهیپ هاپ 2024-06-30 4 پخش 12 بازدید
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

در حال حاضر نظری ثبت نشده، اولین نفری باشید که نظر میدهد!
MIX