دانلود آهنگ Imagine Dragons – Eyes Closed
صفحه اصلی آلترناتیو دانلود آهنگ Imagine Dragons – Eyes Closed
0

Eyes Closed

Imagine Dragons Imagine Dragons

متن آهنگ Imagine Dragons - Eyes Closed

I could do this with my eyes closed
I'm back from the dead, from the back of my head
Been gone and facin' horrors that should never be said
The wrath and the grit from the pit of despair
Been takin' every whip and word, I've never been spared
They say tomorrow's never promised, honest
They say that angels are among us
Lock me up in a maze (oh)
Turn out, turn out the lights (oh)
I was born, I was raised for this (oh)
Turn out, turn out the lights (oh, turn out the lights)
Lock me up inside a cage
Just throw away the key, don't worry 'bout me
I was drivin' in my car, throwin' up my hands, put it in coast
I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could do this with my eyes closed
Less medications, less manifestations
Mantras, meditation, throw it all away
All the places I've been, all the blood that I've bled
I've been broken down and beat up, but I still get ahead
All the faceless embraces and the tasteless two-faces
Killed and resurrected 'cause I'll never be dead
They say tomorrow's never promised, honest
Yeah, they say piranhas are among us
Lock me up in a maze (oh)
Turn out, turn out the lights (oh)
I was born, I was raised for this (oh)
Turn out, turn out the lights (oh, turn out the lights)
Lock me up inside a cage
Just throw away the key, don't worry 'bout me
I was drivin' in my car, throwin' up my hands, put it in coast
I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could, I could do this with my eyes-
And when the day broke, buried in violence
Somethin' made my mind up
I will spend these days as an island
Alone and far away
Lock me up in a maze (oh)
Turn out, turn out the lights (oh, turn out the lights)
I was born, I was raised for this (oh)
Turn out, turn out the lights (oh, turn out the lights)
Lock me up inside a cage
Just throw away the key, don't worry 'bout me
I was drivin' in my car, throwin' up my hands, put it in coast
I could do this with my eyes closed (oh)
(Turn out, turn out the lights, oh)
I could do this with my eyes closed (oh)
(Turn out, turn out the lights, oh)
I could, I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could do this with my eyes closed
(Turn out, turn out the lights)
I could, I could do this with my eyes closed

* ترجمه فارسی ماشینی *

می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
از مرگ برگشتم، از پشت سرم
رفته بودم و با وحشت‌هایی روبرو شدم که هرگز نباید گفته شوند
خشم و مقاومت از گودال ناامیدی
هر ضربه و کلمه‌ای را تحمل کردم، هیچ‌گاه بخشیده نشدم
می‌گویند فردا هرگز تضمین نشده است، صادقانه
می‌گویند فرشتگان در میان ما هستند
مرا در یک هزارتو قفل کنید (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید (اوه)
من برای این به دنیا آمدم، برای این بزرگ شدم (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید
(اوه، چراغ‌ها را خاموش کنید)
مرا داخل یک قفس قفل کنید
کلید را دور بیندازید، نگران من نباشید
در ماشینم رانندگی می‌کردم، دست‌هایم را بالا بردم،
به دنده خلاص گذاشتم
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
داروهای کمتر، تجلیات کمتر
مانتراها، مراقبه، همه را دور بیندازید
همه جاهایی که بوده‌ام، همه خونی که ریخته‌ام
شکسته و کتک خورده‌ام، اما هنوز جلو می‌روم
همه در آغوش‌های بی‌چهره و چهره‌های دورو
کشته و زنده شده‌ام چون هرگز نخواهم مرد
می‌گویند فردا هرگز تضمین نشده است، صادقانه
بله، می‌گویند پیراناها در میان ما هستند
مرا در یک هزارتو قفل کنید (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید (اوه)
من برای این به دنیا آمدم، برای این بزرگ شدم (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید
(اوه، چراغ‌ها را خاموش کنید)
مرا داخل یک قفس قفل کنید
کلید را دور بیندازید، نگران من نباشید
در ماشینم رانندگی می‌کردم، دست‌هایم را بالا بردم،
به دنده خلاص گذاشتم
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم، می‌توانم این کار را با چشمان-
و هنگامی که روز شکست، در خشونت دفن شدم
چیزی ذهنم را قانع کرد
این روزها را به عنوان یک جزیره سپری خواهم کرد
تنها و دور
مرا در یک هزارتو قفل کنید (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید
(اوه، چراغ‌ها را خاموش کنید)
من برای این به دنیا آمدم، برای این بزرگ شدم (اوه)
چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید
(اوه، چراغ‌ها را خاموش کنید)
مرا داخل یک قفس قفل کنید
کلید را دور بیندازید، نگران من نباشید
در ماشینم رانندگی می‌کردم، دست‌هایم را بالا بردم،
به دنده خلاص گذاشتم
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم (اوه)
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید، اوه)
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم (اوه)
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید، اوه)
می‌توانم، می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
(چراغ‌ها را خاموش کنید، چراغ‌ها را خاموش کنید)
می‌توانم، می‌توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX