دانلود آهنگ FAST BOY & R3HAB – Electricity
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ FAST BOY & R3HAB – Electricity
0
When you're next to me
وقتی که تو کنار منی

Jumpstart my heart, and you'll hear the beat
قلبم رو به تپش می‌اندازی و ضربانش رو می‌شنوی

It's on your fingertips, I don't know what it is
انگشتانت روی قلبم هست، نمی‌دونم چیه

It sparks a fire (I can feel it)
این جرقه آتیشی رو روشن می‌کنه (می‌تونم حسش کنم)

I wanna take a risk, I've never felt like this
می‌خوام ریسک کنم، هیچ‌وقت اینطور حس نکرده بودم

Down to the wire
تا لحظه آخر

There's no way to fight this whenever we're close
هیچ راهی برای مقابله با این حس نیست وقتی ما نزدیکیم

Don't want it to end, end, end
نمی‌خوام که تموم بشه، تموم بشه، تموم بشه

'Cause I feel the lightnin' inside of my bones
چون که برق رو توی استخوان‌هام حس می‌کنم

And I want it again, again, again
و دوباره می‌خوامش، دوباره، دوباره

When you're next to me
وقتی که تو کنار منی

Jumpstart my heart, and you'll hear the beat
قلبم رو به تپش می‌اندازی و ضربانش رو می‌شنوی

I, I, I feel it runnin' deep
من، من، من حسش می‌کنم که عمیقاً جاریه

Some kind of electricity, when you're next to me
یه جور برق، وقتی که تو کنار منی

When you're next to me
وقتی که تو کنار منی

Jumpstart my heart, and you'll hear the beat
قلبم رو به تپش می‌اندازی و ضربانش رو می‌شنوی

I, I, I feel it runnin' deep
من، من، من حسش می‌کنم که عمیقاً جاریه

Some kind of electricity, when you're next to me
یه جور برق، وقتی که تو کنار منی

Electricity
برق

Electricity
برق

Oh, I was on my own, in need of physical
اوه، من تنها بودم، نیاز به تماس فیزیکی داشتم

To kill the lonely (oh-oh)
تا تنهایی رو بکشم (اوه-اوه)

The way you switch me on, it's so original
روشی که منو روشن می‌کنی، خیلی اصیله

I can't keep it low-key (oh)
نمی‌تونم اینو پنهان نگه دارم (اوه)

There's no way to fight this whenever we're close
هیچ راهی برای مقابله با این حس نیست وقتی ما نزدیکیم

Don't want it to end, end, end
نمی‌خوام که تموم بشه، تموم بشه، تموم بشه

'Cause I feel the lightnin' inside of my bones
چون که برق رو توی استخوان‌هام حس می‌کنم

And I want it again, again, again
و دوباره می‌خوامش، دوباره، دوباره

When you're next to me
وقتی که تو کنار منی

Jumpstart my heart, and you'll hear the beat
قلبم رو به تپش می‌اندازی و ضربانش رو می‌شنوی

I, I, I feel it runnin' deep
من، من، من حسش می‌کنم که عمیقاً جاریه

Some kind of electricity, when you're next to me
یه جور برق، وقتی که تو کنار منی

When you're next to me
وقتی که تو کنار منی

Jumpstart my heart, and you'll hear the beat
قلبم رو به تپش می‌اندازی و ضربانش رو می‌شنوی

I, I, I feel it runnin' deep
من، من، من حسش می‌کنم که عمیقاً جاریه

Some kind of electricity, when you're next to me, y-yeah
یه جور برق، وقتی که تو کنار منی، آره

Ah-ah, ah-ah
آه-آه، آه-آه

Electricity
برق

Ah-ah
آه-آه

Electricity
برق
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX