دانلود آهنگ Def Leppard – Animal + ترجمه فارسی
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Def Leppard – Animal + ترجمه فارسی
0
متن آهنگ Def Leppard - Animal

A wild ride, over stony ground
Such a lust for life, the circus comes to town
We are the hungry ones, on a lightning raid
Just like a river runs, like a fire needs flame
Oh, I burn for you
I got to feel it in my blood, whoa, oh
I need your touch, don't need your love, whoa, oh
And I want, and I need, and I lust, animal
And I want, and I need, and I lust, animal
I cry wolf, given mouth-to-mouth
Like a moving heartbeat, in the witching hour
I'm running with the wind, a shadow in the dust
And like the driving rain, yeah, like the restless rust
I never sleep
I got to feel it in my blood, whoa, oh
I need your touch, don't need your love, whoa, oh
And I want, and I need, and I lust, animal
And I want, and I need, and I lust, animal
Ooh! Oh! Cry wolf baby, cry tough
Going to hunt you like an a-a-animal
Going to take your love and run
I got to feel it in my blood, whoa, oh
I need your touch, don't need your love, whoa, oh
And I want, and I need, and I lust, animal
And I want, and I need, and I lust, animal
And I want (and I want)
And I need (and I need)
And I lust (and I lust)
Animal (animal)
And I want (take me)
And I need (tame me)
And I lust (make me)
Animal (your animal)
And I want (stroke me)
And I need (stroke me)
And I lust (let me be your)
Animal (animal)
And I want (I want)
And I need (ooh, ooh, ooh)
And I lust
Animal (animal)


ترجمه فارسی (ماشینی)

سواری وحشی، روی زمین سنگی
با چنین شهوت زندگی، سیرک به شهر می آید
ما گرسنه هایی هستیم که در یک حمله برق آسا هستیم
همانطور که یک رودخانه جاری است، مانند آتش نیاز به شعله دارد
آه، من برای تو می سوزم
من آن را در خونم حس کردم، اوه، اوه
من به لمس تو نیاز دارم، به عشق تو نیاز ندارم، اوه، اوه
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
من گریه می کنم گرگ، دهان به دهان داده می شود
مثل یک ضربان قلب متحرک، در ساعت جادوگری
من با باد می دوم، سایه ای در غبار
و مثل باران رانندگی، آره، مثل زنگ بی قرار
من هیچ وقت نمیخوابم
من آن را در خونم حس کردم، اوه، اوه
من به لمس تو نیاز دارم، به عشق تو نیاز ندارم، اوه، اوه
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
اوه اوه گریه کن گرگ عزیزم، سخت گریه کن
مثل یک حیوان به شکار شما میروم
قراره عشقت رو بگیره و فرار کنه
من آن را در خونم حس کردم، اوه، اوه
من به لمس تو نیاز دارم، به عشق تو نیاز ندارم، اوه، اوه
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
و من می خواهم، و نیاز دارم، و هوس می کنم، حیوان
و من می خواهم (و می خواهم)
و من نیاز دارم (و نیاز دارم)
و من هوس کردم (و من هوس کردم)
حیوان (حیوان)
و من می خواهم (من را ببر)
و من نیاز دارم (رامم کن)
و من شهوت دارم (مرا میسازم)
حیوان (حیوان شما)
و من می خواهم (نوازشم کن)
و من نیاز دارم (من را نوازش کن)
و من شهوت دارم (بگذار تو باشم)
حیوان (حیوان)
و من می خواهم (من می خواهم)
و من نیاز دارم (اوه، اوه، اوه)
و من هوس دارم
حیوان (حیوان)
آهنگ خارجیراک 2024-05-23 3 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX