دانلود آهنگ Chicago – A Hit by Varese  + ترجمه فارسی
صفحه اصلی آر اند بی دانلود آهنگ Chicago – A Hit by Varese + ترجمه فارسی
0

A Hit by Varese

Chicago Chicago

ترجمه فارسی و متن آهنگ
Chicago A Hit by Varese
در پی اس ان موزیک Psnmusic

Please won't you sing me
A thing that will bring
me right into the sky
If you would play it
Just lay it down, say,
it will help me get by
Something to move me
Remove me and grove me,
you want to know why?
I'm so tired of oldies
And moldies and goldies,
that I want to cry
Can you play free
Or in three or agree to
attempt something new
The people need you
A seed that will lead to a hit by Varese


لطفا مرا نخوان
چیزی که مرا به آسمان خواهد برد
اگر شما آن را بازی کنید
فقط آن را دراز بکش، بگو،
به من کمک می کند که از پس آن بر بیایم
چیزی برای تکان دادن من
من را بردارید و مرا نخلستان کنید،
می خواهید بدانید چرا؟
خیلی از قدیمی ها خسته شدم
و کپک ها و گلدی ها که
دلم می خواهد گریه کنم
میتونی رایگان بازی کنی
یا در سه یا موافقت کنید
که چیزی جدید را امتحان کنید
مردم به شما نیاز دارند
دانه ای که منجر به ضربه وارسه خواهد شد

دانلود آهنگ Chicago A Hit by Varese
آر اند بی 2021-01-24 0 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX