دانلود آهنگ Charlie Puth – Hero + ترجمه فارسی
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Charlie Puth – Hero + ترجمه فارسی
0
متن آهنگ Charlie Puth - Hero

I wanna stop by and play it cool
It's hard to talk with all these people in your room
I try to lock eyes and give you clues
So you can come and follow me out by the pool (yeah, yeah)
My blood pressure elevates when I call you out for bein' fake
And I don't want to be mean, but I'm not gonna shut up instead
I know who you really are and your so-called
"friends, " quotation marks
I don't wanna make a scene,
she cut me off and that's when she said
"I don't need a hero, I don't want to be saved"
But I said, "I'll be here every night and day, " oh
I don't need a hero, but if you let me stay
Oh, I can still be here every night and day, oh
You hide your feelings (hide your feelings),
you medicate (you medicate)
You're doin' shit that's keepin' both of us awake
Make me the villain (make me the villain), I know it helps
But I'm not gonna run like everybody else (no, no)
My blood pressure elevates when I call you out for bein' fake
And I don't want to be mean, but I'm not gonna shut up instead
I know who you really are (really are) and your so-called
"friends, " quotation marks
I don't wanna make a scene,
she cut me off and that's when she said
"I don't need a hero, I don't want to be saved"
(don't want to be saved)
But I said, "I'll be here every night and day, " oh
I don't need a hero, but if you let me stay (if you let me stay)
Oh, I can still be here every night and day, oh
Oh (oh, I said, "I'll be here, " oh)
Lovin' you ain't easy, but I'm never gonna stop it
I know, that night, I lost my head, and I was bein' out of pocket
I wasn't tryna start a fight or tell you how to live your life
I just wanted (I just wanted)
You to know I fuckin' cared, and she said
"I don't need a hero, I don't want to be saved"
(I don't want to be saved)
But I said, "I'll be here every night and day, " oh (oh)
I don't need a hero, but if you let me stay (if you let me stay)
Oh, I can still be here every night and day, oh
Oh (but I said, "I'll be here") every night and day, oh
I don't need a hero, but if you let me stay
Oh, I can still be here every night and day, oh

* ترجمه فارسی ماشینی *

می‌خواهم سر بزنم و خونسرد باشم
صحبت کردن با این همه آدم در اتاق تو سخت است
سعی می‌کنم چشم‌هایم را قفل کنم و به تو اشاره‌هایی بدهم
تا بتوانی بیایی و من را کنار استخر دنبال کنی (بله، بله)
فشار خونم بالا می‌رود وقتی تو را برای تظاهر کردن فرا می‌خوانم
و نمی‌خواهم بدجنس باشم، اما نمی‌خواهم هم ساکت بمانم
می‌دانم که تو واقعاً چه کسی هستی
و دوستان به‌اصطلاح "دوست"ت، در نقل قول
نمی‌خواهم جنجال به پا کنم، او صحبت من را قطع کرد و گفت
"من به یک قهرمان نیاز ندارم، نمی‌خواهم نجات پیدا کنم"
اما من گفتم، "من هر شب و روز اینجا خواهم بود" آه
من به یک قهرمان نیاز ندارم، اما اگر بگذاری بمانم
آه، هنوز می‌توانم هر شب و روز اینجا باشم، آه
تو احساساتت را پنهان می‌کنی (احساساتت را پنهان می‌کنی)،
خودت را دوا می‌کنی (خودت را دوا می‌کنی)
کارهایی می‌کنی که هر دوی ما را بیدار نگه می‌دارد
من را شرور جلوه بده (من را شرور جلوه بده)، می‌دانم که کمک می‌کند
اما من مانند بقیه فرار نخواهم کرد (نه، نه)
فشار خونم بالا می‌رود وقتی تو را برای تظاهر کردن فرا می‌خوانم
و نمی‌خواهم بدجنس باشم، اما نمی‌خواهم هم ساکت بمانم
می‌دانم که تو واقعاً چه کسی هستی
(واقعاً چه کسی هستی) و دوستان به‌اصطلاح "دوست"ت، در نقل قول
نمی‌خواهم جنجال به پا کنم، او صحبت من را قطع کرد و گفت
"من به یک قهرمان نیاز ندارم، نمی‌خواهم نجات پیدا کنم"
(نمی‌خواهم نجات پیدا کنم)
اما من گفتم، "من هر شب و روز اینجا خواهم بود" آه
من به یک قهرمان نیاز ندارم، اما اگر بگذاری بمانم (اگر بگذاری بمانم)
آه، هنوز می‌توانم هر شب و روز اینجا باشم، آه
آه (آه، گفتم، "من اینجا خواهم بود" آه)
دوست داشتن تو آسان نیست، اما هرگز آن را متوقف نخواهم کرد
می‌دانم، آن شب، از کوره در رفتم، و رفتارم خارج از مرز بود
نمی‌خواستم دعوا راه بیندازم یا به تو بگویم چگونه زندگی کنی
فقط می‌خواستم (فقط می‌خواستم)
تو بدانی که واقعاً اهمیت می‌دادم، و او گفت
"من به یک قهرمان نیاز ندارم،
نمی‌خواهم نجات پیدا کنم" (نمی‌خواهم نجات پیدا کنم)
اما من گفتم، "من هر شب و روز اینجا خواهم بود" آه (آه)
من به یک قهرمان نیاز ندارم، اما اگر بگذاری بمانم (اگر بگذاری بمانم)
آه، هنوز می‌توانم هر شب و روز اینجا باشم، آه
آه (اما گفتم، "من اینجا خواهم بود") هر شب و روز، آه
من به یک قهرمان نیاز ندارم، اما اگر بگذاری بمانم
آه، هنوز می‌توانم هر شب و روز اینجا باشم، آه
آهنگ خارجیپاپترجمه فارسی 2024-06-25 0 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX