دانلود آهنگ Alan Walker & Ina Wroldsen – Barcelona
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Alan Walker & Ina Wroldsen – Barcelona
0
متن آهنگ Alan Walker & Ina Wroldsen - Barcelona

La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la

I found my feet again, and now I need to teach them how to run
I found the beat I lost like you left in the chorus of a song
(La-la-la-la, la-la-la-la)
I left the anger I was feeling at a bar in Barcelona
Another brick, another wall
And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore

La-la-la-la
I'm gonna dance until I dance you off my mind
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna sing until I sing you out of sight
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna walk until I walk you out the door
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
And any day now I'll be okay in the night
Won't miss you anymore


(Barcelona)
(Barcelona)
See upcoming pop shows
Get tickets for your favorite artists
You might also like
Houdini
Eminem
​us.
Gracie Abrams
Not Like Us
Kendrick Lamar

Spoke to the people on the beaches where we used to sit alone
La-la-la-la
Swam in the deep end of the ocean and I threw away my phone
La-la-la-la, la-la-la-la
I kissed a girl who don't resemble you at all in Barcelona
Another step, another shore
And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore

La-la-la-la
I'm gonna dance until I dance you off my mind
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna sing until I sing you out of sight
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna walk until I walk you out the door
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
And any day now I'll be okay in the night
Won't miss you anymore

(Barcelona)
(Barcelona)

I left the love you gave to me out on the streets of Barcelona
Another step, another try
And any day now, I'm gonna dance you off my mind

La-la-la-la
I'm gonna dance until I dance you off my mind
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna sing until I sing you out of sight
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
I'm gonna walk until I walk you out the door
La-la-la-la-la-la, la-la-la-la
And any day now I'll be okay in the night
Won't miss you anymore

* ترجمه فارسی ماشینی *

لا-لا-لا-لا
لا-لا-لا-لا
لا-لا-لا-لا

دوباره روی پاهای خود ایستاده‌ام،
و حالا باید به آن‌ها یاد بدهم چگونه بدوند
ضربانی که از دست داده بودم را پیدا کردم
مثل اینکه تو را در همسرایی یک آهنگ گم کرده بودم
(لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا)
عصبانیتم را در یک بار در بارسلونا رها کردم
آجری دیگر، دیواری دیگر
و به زودی حالم خوب خواهد شد، دیگر دلتنگ تو نخواهم بود

لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از ذهنم بیرون برقصم، می‌رقصم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از نظر دور کنم، می‌خوانم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از در بیرون کنم، راه می‌روم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
و به زودی در شب حالم خوب خواهد شد
دیگر دلتنگ تو نخواهم بود

(بارسلونا)
(بارسلونا)
نمایش‌های پاپ آینده را ببینید
بلیط هنرمندان مورد علاقه‌تان را تهیه کنید
شاید دوست داشته باشید
هودینی
امینم
ما.
گریسی آبرامز
مثل ما نیست
کندریک لامار

با مردمی که در ساحل‌هایی که قبلاً تنها می‌نشستیم صحبت کردم
لا-لا-لا-لا
در عمق اقیانوس شنا کردم و تلفنم را دور انداختم
لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
دختری را بوسیدم که اصلاً به تو شباهت نداشت در بارسلونا
گامی دیگر، ساحلی دیگر
و به زودی حالم خوب خواهد شد، دیگر دلتنگ تو نخواهم بود

لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از ذهنم بیرون برقصم، می‌رقصم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از نظر دور کنم، می‌خوانم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از در بیرون کنم، راه می‌روم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
و به زودی در شب حالم خوب خواهد شد
دیگر دلتنگ تو نخواهم بود

(بارسلونا)
(بارسلونا)

عشقی که به من دادی را در خیابان‌های بارسلونا رها کردم
گامی دیگر، تلاشی دیگر
و به زودی، تو را از ذهنم بیرون خواهم رقصید

لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از ذهنم بیرون برقصم، می‌رقصم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از نظر دور کنم، می‌خوانم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
تا زمانی که تو را از در بیرون کنم، راه می‌روم
لا-لا-لا-لا-لا، لا-لا-لا-لا
و به زودی در شب حالم خوب خواهد شد
دیگر دلتنگ تو نخواهم بود
آهنگ خارجیترجمه فارسیهاوس 2024-06-25 2 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX